Zgodovina čete:
Začetki čete  segajo v leto 1992, ko je bila v skavtski skupini Slovenska
Bistrica 1 - LUKEC ustanovljena četa Stari gaber. Tako je posledično naša
skavtska skupina postala steg. Prvi tabor čete Stari gaber je potekal v
Šmartnem ob Dreti. To je bilo poleti leta 1993. Četa od takrat naprej
uspešno deluje vse do danes. Kljub vzponom in krizam v stegu je četa vedno
ostala trdna. Na neki točki je bila celo tako številčna, da smo morali
ustanoviti celo podružnico v Zgornji Ložnici. Četa danes šteje 20 članov, ki jo
vodimo trije B.P.-jevega naboja polni voditelji.
Ime čete:
Ime je četa Stari gaber dobila po bistriškem grajskem paku, v
katerem so v drevoredu posajeni gabri. Ta drevesa so bila
posajena v drugi polovici 16. stoletja in še danes kraljujejo parku, ki
je bil v tistih časi dolg kar 240 m. Gabri nas s svojo navzočnostjo
opominjajo, da moramo biti močni, sodelovati in da nam mora biti
njihova pokončna drža spodbuda za nadaljnje delo v četi.
Klic:
STARI GABER!!! … VEDNO HRABER!!!
ČETA STARI GABER